ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  EURO

ALPHA BANK 

237 00 2002 002723

IBAN GR75 0140 2370 2370 0200 2002 723

___________________

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5075091441100

IBAN GR74 0172 0750 0050 7509 1441 100

___________________

EUROBANK

0026.0653.99.0200353432

IBAN GR71 0260 6530 0009 9020 0353 432

___________________

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : “MOTIVAS” ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  Π. ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR

Η motivas-freedom.gr έχει αναλάβει τη δέσμευση να τηρεί το απόρρητο προσωπικών δεδομένων όλων των επισκεπτών και χρηστών της διαδικτυακής του τοποθεσίας και να προστατεύει τα προσωπικά τους δεδομένα.

Η motivas-freedom.gr τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας μόνον για τους σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους χρήστες.

Η motivas-freedom.gr δεν διαβιβάζει ούτε κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν κάτι τέτοιο είναι εκ του νόμου απαραίτητο, προς εκπλήρωση των φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεών της. Μπορεί να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε προμηθευτές ή συνεργάτες μας (π.χ. εταιρείες τεχνικής υποστήριξης, εταιρεία λογιστών), μόνο για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας την αποστολή μας και μόνον για να συμμορφωθούμε προς τις νόμιμες υποχρεώσεις μας.Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και οι χρήστες ανά πάσα στιγμή μπορούν να ζητήσουν την διαγραφή των στοιχείων τους από την βάση δεδομένων απλά στέλνοντας e-mail στην διεύθυνση : motomotivas@gmail.com και ζητώντας την διαγραφή των στοιχείων.